PKO Ekstraklasa

Kontakt

PKO Ekstraklasa

Ekstraklasa SA ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D 01-531 Warszawa

T: +48 22 531 67 40

F: +48 22 531 67 45

E-mail: info@ekstraklasa.org

NIP: 525-23-36-216

KRS 0000239140, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN

Kontakt dla mediów:

Dominik Mucha - Manager Biura Prasowego

E-mail: dominik.mucha@ekstraklasa.org

​T: +48 790 534 119

Kontakt dla sponsorów:

Marcin Mikucki, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży

E-mail: marcin.mikucki@ekstraklasa.org

PKO Ekstraklasa