PKO Ekstraklasa

Komisja Ligi

Komisja Ligi jest niezależnym od spółki Ekstraklasa SA organem rozstrzygającym w kwestiach dyscyplinarnych związanych z rozgrywkami Ekstraklasy i jej Klubami. Powstała w 2005 roku jako organ pierwszej instancji i spełnia w ramach rozgrywek funkcje jurysdykcyjne. Główną przesłanką do powołania Komisji Ligi była konieczność niezależnego, niezawisłego i transparentnego rozstrzygania kwestii związanych z rozgrywkami Ekstraklasy.

Do obowiązków KL należy między innymi ustalanie sankcji dyscyplinarnych oraz finansowych dla Klubów i zawodników za nieprzestrzeganie regulaminu rozgrywek. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Ligi jest Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN.

Zgodnie z umową z PZPN o zarządzanie ligą zawodową, wpływy z tytułu kar dyscyplinarnych, orzekanych przez organy dyscyplinarne I i II instancji wobec Klubów lub osób uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, są przeznaczane na finansowanie szkolenia dzieci i młodzieży organizowanego i prowadzonego przez kluby lub poprzez Fundację Ekstraklasy.

O konkretnym przeznaczeniu tych środków decyduje Ekstraklasa. Zgodnie z umową z PZPN, w wyjątkowej sytuacji Ekstraklasa może przeznaczyć te środki na pokrycie kar bądź roszczeń o naprawienie szkody wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej z nabywcą praw telewizyjnych do transmisji rozgrywek o tytuł Mistrza Polski.

Po wpłynięciu środków z kar dyscyplinarnych Ekstraklasa SA przeznacza je w pierwszej kolejności na dofinansowanie projektów prowadzonych wspólnie z klubami i Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach strategicznego partnerstwa „Złota jedenastka” podpisanego na lata 2016 – 2020. Jest to 11 działań wspierających przejście od zabawy do zawodowstwa w piłce nożnej, które docelowo stały się fundamentem Akademii Klasy Ekstra, czyli wspólnego projektu klubów Ekstraklasy obejmującego piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 19 lat. Ministerstwo Sportu i Turystyki objęło honorowym patronatem wszystkie wydarzenia związane z przygotowaniem i wdrożeniem przez kluby Ekstraklasy projektu Akademii Klasy Ekstra, Ekstra Klub oraz Ekstra Talent. Łączne dofinansowanie tych projektów ze strony Ekstraklasy wyniosło do tej pory ok. 2,7 mln PLN.

W skład Komisji wchodzi sześć osób wybieranych na dwuletnią kadencję przez Radę Nadzorczą Ekstraklasy SA Obecnie jest to sześciu Komisarzy, spośród których wybierany jest Przewodniczący. Do jego obowiązków należy zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji. Obecnie funkcję tę sprawuje Jarosław Poturnicki.

Przewodniczący Komisji Ligi od jej powstania:
Adam Tomczyński (listopad 2005 – czerwiec 2010)
Wojciech Zieliński (sierpień 2010 – czerwiec 2012)
Piotr Jakubicz (sierpień 2012 – lipiec 2014)
Adam Tomczyński (listopad 2005 – czerwiec 2010)
Zbigniew Mrowiec (lipiec 2014 – lipiec 2018)
Jarosław Poturnicki (lipiec 2018 - obecnie)

Skład Komisji Ligi w kadencji 2022-2024:
Jarosław Poturnicki - Przewodniczący
Robert Błaszczak - Wiceprzewodniczący
Antoni Libiszowski
Filip Jańczuk
Kamil Kosior
Krzysztof Nowiński
Tomasz Szczerbatko - Sekretarz

Decyzje Komisji Ligi 2024.04.10

Decyzje Komisji Ligi 2024.04.10

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2024.04.04

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2024.04.04

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2024.03.20

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2024.03.20

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2024.03.15

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2024.03.15

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2024.03.13

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2024.03.13

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2024.02.21

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2024.02.21

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2024.02.14

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2024.02.14

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2024.02.12

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2024.02.12

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.12.20

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.12.20

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.12.04

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.12.04

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.11.29

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.11.29

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.11.15

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.11.15

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.09.29

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.09.29

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.09.26

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.09.26

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.09.20

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.09.20

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.09.06

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.09.06

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.08.30

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.08.30

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.08.17

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.08.17

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.08.09

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.08.09

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.05.31

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.05.31

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.04.26

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.04.26

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.04.13

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.04.13

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.04.05

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.04.05

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.03.23

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.03.23

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.03.01

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.03.01

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.02.22

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.02.22

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.02.15

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2023.02.15

Decyzje Komisji ligi z dnia 2023.02.01

Decyzje Komisji ligi z dnia 2023.02.01

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.11.09

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.11.09

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.10.18

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.10.18

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.10.12

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.10.12

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.10.05

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.10.05

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.09.21

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.09.21

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.09.14

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.09.14

Decyzja Komisji Ligi z dnia 2022.09.07

Decyzja Komisji Ligi z dnia 2022.09.07

Decyzja Komisji Ligi z dnia 2022.08.31

Decyzja Komisji Ligi z dnia 2022.08.31

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.08.17

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.08.17

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.08.10

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.08.10

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.04.28

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.04.28

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.04.13

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.04.13

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.04.06

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.04.06

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.03.16

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.03.16

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.03.09

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.03.09

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.03.02

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.03.02

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.02.28

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.02.28

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.02.23

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.02.23

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.02.16

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.02.16

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.02.09

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2022.02.09

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.12.15

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.12.15

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.12.01

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.12.01

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.11.29

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.11.29

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.11.24

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.11.24

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.10.27

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.10.27

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.09.15

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.09.15

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.09.01

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.09.01

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.08.11

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.08.11

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.08.04

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.08.04

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.04.28

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.04.28

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.04.21

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.04.21

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.03.24

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.03.24

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.03.10

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.03.10

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.03.03

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.03.03

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.02.10

Decyzje Komisji Ligi z dnia 2021.02.10