PKO Ekstraklasa

beta

Komisja Ligi

PKO Ekstraklasa

Komisja Ligi jest niezależnym od spółki Ekstraklasa S.A. organem rozstrzygającym w kwestiach dyscyplinarnych związanych z rozgrywkami Ekstraklasy i jej Klubami. Powstała w 2005 roku jako organ pierwszej instancji i spełnia w ramach rozgrywek funkcje jurysdykcyjne. Główną przesłanką do powołania Komisji Ligi była konieczność niezależnego, niezawisłego i transparentnego rozstrzygania kwestii związanych z rozgrywkami Ekstraklasy.

Do obowiązków KL należy między innymi ustalanie sankcji dyscyplinarnych oraz finansowych dla Klubów i zawodników za nieprzestrzeganie regulaminu rozgrywek. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Ligi jest Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN.

Zgodnie z umową z PZPN o zarządzanie ligą zawodową, wpływy z tytułu kar dyscyplinarnych, orzekanych przez organy dyscyplinarne I i II instancji wobec Klubów lub osób uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, są przeznaczane na finansowanie szkolenia dzieci i młodzieży organizowanego i prowadzonego przez kluby lub poprzez Fundację Ekstraklasy.

O konkretnym przeznaczeniu tych środków decyduje Ekstraklasa. Zgodnie z umową z PZPN, w wyjątkowej sytuacji Ekstraklasa może przeznaczyć te środki na pokrycie kar bądź roszczeń o naprawienie szkody wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej z nabywcą praw telewizyjnych do transmisji rozgrywek o tytuł Mistrza Polski.

Po wpłynięciu środków z kar dyscyplinarnych Ekstraklasa S.A. przeznacza je w pierwszej kolejności na dofinansowanie projektów prowadzonych wspólnie z klubami i Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach strategicznego partnerstwa „Złota jedenastka” podpisanego na lata 2016 – 2020. Jest to 11 działań wspierających przejście od zabawy do zawodowstwa w piłce nożnej, które docelowo stały się fundamentem Akademii Klasy Ekstra, czyli wspólnego projektu klubów Ekstraklasy obejmującego piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 19 lat. Ministerstwo Sportu i Turystyki objęło honorowym patronatem wszystkie wydarzenia związane z przygotowaniem i wdrożeniem przez kluby Ekstraklasy projektu Akademii Klasy Ekstra, Ekstra Klub oraz Ekstra Talent. Łączne dofinansowanie tych projektów ze strony Ekstraklasy wyniosło do tej pory ok. 2,7 mln PLN.

W skład Komisji wchodzi sześć osób wybieranych na dwuletnią kadencję przez Radę Nadzorczą Ekstraklasy S.A. Obecnie jest to sześciu Komisarzy, spośród których wybierany jest Przewodniczący. Do jego obowiązków należy zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji. Obecnie funkcję tę sprawuje Jarosław Poturnicki.

Przewodniczący Komisji Ligi od jej powstania:
Adam Tomczyński (listopad 2005 – czerwiec 2010)
Wojciech Zieliński (sierpień 2010 – czerwiec 2012)
Piotr Jakubicz (sierpień 2012 – lipiec 2014)
Adam Tomczyński (listopad 2005 – czerwiec 2010)
Zbigniew Mrowiec (lipiec 2014 – lipiec 2018)
Jarosław Poturnicki (lipiec 2018 - obecnie)

Skład Komisji Ligi w kadencji 2020-2022:
Jarosław Poturnicki - Przewodniczący
Robert Błaszczak - Wiceprzewodniczący
Antoni Libiszowski
Filip Jańczuk
Kamil Kosior
Krzysztof Nowiński
Tomasz Szczerbatko - Sekretarz

Numer rachunkowego bankowego do wpłat związanych z Komisją Ligi:
mBank - 89 1140 2062 0000 2368 8100 1005

Decyzja komisji ligi z 2021.09.15

2021.09.15

Decyzja komisji ligi z 2021.09.01

2021.09.01

Decyzja komisji ligi z 2021.08.11

2021.08.11

Decyzja komisji ligi z 2021.08.04

2021.08.04

Decyzja komisji ligi z 2021.04.28

2021.04.28

Decyzja komisji ligi z 2021.04.21

2021.04.21

Decyzja komisji ligi z 2021.03.24

2021.03.24

Decyzja komisji ligi z 2021.03.10

2021.03.10

Decyzja komisji ligi z 2021.03.03

2021.03.03

Decyzja komisji ligi z 2021.02.10

2021.02.10

PKO Ekstraklasa

Social media

Aplikacja mobilna

2021 © Ekstraklasa S.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności
PKO Ekstraklasa

Używamy cookies w celach świadczenia usług, reklamy i statystyk. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.